Ukazał się nowy numer Kuriera Lwóweckiego. Zapraszamy do lektury.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 13 000,00 zł. Dzięki dotacji zostało zakupionych 579 woluminów nowości wydawniczych do bibliotek na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Konkurs grantowy „Na dobry początek”

Z przyjemnością informujemy, że  Oddział Dziecięco-Młodzieżowy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim wziął udział w 10. Edycji konkursu grantowego Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego „Na dobry początek” i otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu „Szukam skarbów w moim regionie – razem z mamą”.
Projekt ma na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku 2-5 lat. Zamierzamy prowadzić zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców, wspierać nas będą partnerzy lokalni : Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , Szkoła Podstawowa nr 2, Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Klub Seniora.
Projekt koordynowany przez Anielę Pacuszkę realizowany będzie od stycznia do czerwca 2018 r.

28 października odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy "800 lat historii Lwówka Śląskiego w dokumencie". Organizatorzy to Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim i Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Będzie to kolejne wydarzenie przygotowane przez lwówecką bibliotekę
w ramach projektu pn. "Wspólna pamięć – transgraniczna historia dwóch narodów". Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy z miastem partnerskim Wilthen, która umożliwiła nam pozyskanie funduszy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa. Serdecznie zapraszamy do lwóweckiego ratusza 28 października o godzinie 17.00.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wzięła udział
w akcji „Paczka literacka” zorganizowanej przez Wydawnictwo Agora
i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Każda paczka to 21 książek oraz 2 audiobooki. Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza Biblioteka otrzymała cztery takie pakiety, które trafią do Biblioteki centralnej oraz do filii w Kotliskach, Niwnicach i Rakowicach Wielkich. Zapraszamy w najbliższym czasie do wypożyczania tych książek!

 

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00 - 16.00 w lwóweckim ratuszu (I piętro).

Miło nam poinformować, że wystawa "Model idealnego miasta dolnośląskiego
z XVIII wieku" będzie udostępniania do końca listopada 2017 r.
w Placówce Historyczno-Muzealnej. Zapraszamy!

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wzięła udział
w programie Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”
i otrzymała dofinansowanie na kwotę 22 880,00 zł, a całkowity koszt zadania wynosi 26 980,00 zł.  Środki zostaną przeznaczone na zakup sześciu zestawów komputerowych z oprogramowaniem.
Zadanie jest realizowane w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”.

 

Konkurs grantowy „Na dobry początek”

Z radością informujemy, że  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Lwówku Śląskim Oddział Dziecięco-Młodzieżowy wzięła udział w 9. edycji konkursu grantowego Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego „Na dobry początek”. Komisja oceniająca aplikacje spośród 577 wniosków pozytywnie zaakceptowała 60 projektów, wśród których znalazła się nasza propozycja działań skierowanych do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy, ich rodziców i opiekunów pt. „Twórczo i kulturalnie spędzam czas – razem
z mamą”.

Dofinansowanie w kwocie 10 000.00 zł. przeznaczymy na doposażenie kącika malucha oraz na realizację działań kulturalnych  i twórczych przeznaczonych dla małych dzieci i ich rodziców w bibliotece.              
Projekt będzie realizowany od stycznia do czerwca 2017 r. w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym PiMBP w Lwówku Śląskim. Projekt będzie koordynowała Aniela Pacuszka.