Szanowny Czytelniku,

25 maja 2018r.  zaczęły  obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim w zakładce: RODO:  Klauzula Informacyjna o ochronie danych osobowych dotycząca ewidencji czytelników (lub pod linkiem). Dowiecie się z niej, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie macie związane z tym prawa. Nie musicie Państwo  przekazywać nam żadnych informacji ani żadnych danych osobowych.

Dziękujemy, że jesteście z nami,  życzymy udanych podróży czytelniczych.
Zespół Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Porozmawiajmy. Proszę!", której organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja Kocham Polskę.
W ramach akcji Biblioteka otrzymała książkę „Nieoczywista układanka Polska” będącą inspiracją do przeprowadzenia rozmów z młodymi ludźmi na różne tematy. 8 listopada 2019 r. w Filii nr 8 w Niwnicach odbyły się zajęcia z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Gielniaka w Niwnicach, których tematem był hejt. W trakcie spotkania zostało wyjaśnione pojęcie hejtu. Zastanawialiśmy się m.in. nad tym jakie uczucia towarzyszą osobom zhejtowanym, a jakie hejtującym. Młodzież odpowiedziała również na pytania w jakich miejscach spotykają się z hejtem, a także czy sami doświadczyli tego zjawiska.  

3 października 2019 r. w Sali Mieszczańskiej lwóweckiego ratusza odbyło się
I Lokalne Forum Programu Równać Szanse 2018 „Wpływ środowiska na udział
i zaangażowanie młodzieży w życie publiczne”,
zorganizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śląskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji, m.in. Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, instytucji kultury, szkół, straży miejskiej, pomocy społecznej.
Przybyłych gości powitał Sekretarz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Robert Szawłowski i dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim Elżbieta Zienowicz. Forum rozpoczęło się od wystąpienia przedstawicieli Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, pana Artura Łęgi – koordynatora Programu Równać Szanse oraz pana Pawła Waleckiego – specjalisty ds. realizacji projektów, który przybliżył zebranym historię, zasady i cele projektu, a także zachęcał do przystąpienia do Regionalnego Konkursu Grantowego.
Moderatorem spotkania była pani Danuta Sadownik, która czuwała nad jego przebiegiem. W pierwszej części została przeprowadzona analiza zasobów, przestrzeni do działania młodzieży w gminie Lwówek Śląski. Omówione zostały miejsca, gdzie młodzież się spotyka, ich dostępność, a także charakter
z podziałem na miejsca formalne, nieformalne. Wnioski wypływające z tej części są następujące: brak jest miejsc formalnych, w których może spotykać się młodzież (np. zamknięte świetlice); młodzież częściej spotyka się w miejscach nieformalnych; brak komunikacji publicznej skutkuje utrudnieniami w dotarciu do placówek, w których odbywają się zajęcia – spotkania skierowane do młodzieży (dotyczy to szczególnie młodzieży mieszkającej na wsi, a szczególnie na peryferiach gminy); utrudnienie w uczestniczeniu w różnych zajęciach spowodowane ich odpłatnością; brak jakiejkolwiek oferty zajęć dla młodzieży na wsiach.
Młodzież pod lupą to druga część Lokalnego Forum Programu Równać Szanse,
w trakcie której zastanawialiśmy się, co wiemy o młodych ludziach, jakie są ich pasje i zainteresowania, a także w jakich zakresach pokrywają się one z naszymi zainteresowaniami oraz w jaki sposób możemy im pomóc.
Dorośli biorący udział w Forum dostrzegli znaczące luki w wiedzy o tym jak młodzież spędza czas i jakie są ich potrzeby, aby móc to rozpoznać zostaną podjęte badania sondażowe. Dlatego na zakończenie Lokalnego Forum Programu Równać Szanse został powołany zespół, który skupi się nad diagnozą środowiska młodzieży w Gminie Lwówek Śląski. W tym celu planujemy opracowanie ankiety, która pozowali nam na zdiagnozowanie zainteresowań młodych ludzi, a także ich potrzeb.
Projekt „Wpływ środowiska na udział i zaangażowanie młodzieży w życie publiczne” sfinansowany został ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Lokalne Fora Programu Równać Szanse 2018
I etap, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

„Mała książka – wielki człowiek”

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w kampanii społecznej „Mała książka - wielki człowiek” realizowanej przez Instytut Książki. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice - broszurę informacyjną, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadającą, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Wyprawki Czytelnicze w naszej bibliotece mogą odbierać dzieci w wieku 3 – 6 lat. Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Prezentujemy zdjęcia pierwszych szczęśliwych posiadaczy naszych Wyprawek i zapraszamy do Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim i wszystkich naszych wiejskich Filii po odbiór kolejnych.

Realizujemy projekt „Zagrajmy w czytanie – festiwal gier bibliotecznych”

Informujemy, że Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8500,00 zł na realizację projektu pn. „Zagrajmy w czytanie – festiwal gier bibliotecznych” w ramach programu, zarządzanego przez Instytut Książki w Krakowie pn. „Partnerstwo dla książki”.
Projekt będzie realizowała Biblioteka Dziecięca w okresie od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

W tym celu przygotowanych zostało 5 wydarzeń :
1/ Escape Room – pokój zagadek „Tajemnica lwóweckiej bibliotekarki”
2/ analogowa gra miejska „Zagadki i legendy Lwówka Śląskiego”
3/ gra miejska z wykorzystaniem aplikacji Action Truck
4/ podchody rodzinne
5/ spotkanie z autorem powieści sensacyjno-przygodowych, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania - Krzysztofem Petkiem.

Spotkania promować będą czytelnictwo, pozwolą wzmocnić kulturotwórczą rolę biblioteki.
Celem programu jest bowiem dążenie do takiego modelu biblioteki publicznej, która będzie „otwartą dla wszystkich przestrzenią usługową. Miejscem zaufania społecznego, kreującym wspólnotę, współpracującym z innymi, działającymi lokalnie instytucjami i organizacjami tak, by formować miejscową sferę kulturalną i społeczną. To instytucja płynna – taka, która szybko reaguje na wszelkie zmiany zachodzące zarówno w społecznościach lokalnych, jak i te, które wiążą się z rozwojem nowych technologii, inaczej kształtujących nawyki czytelnicze”.

Nowa pracownia w Bibliotece w Lwówku Śląskim

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim została laureatem konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Mobilna Pracownia Multimedialna. W ramach grantu Biblioteka kupiła osiem zestawów komputerowych.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.
Dzięki sprzętowi komputerowemu biblioteka będzie mogła rozwijać swoją działalność edukacyjną i kulturalną. Mieszkańcy Lwówka Śląskiego będą mogli bezpłatnie korzystać z komputerów, zorganizowane zostaną także zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów z bezpiecznego korzystania z internetu. Mobilna Pracownia Multimedialna będzie dostępna w bibliotece dla dorosłych,
w oddziale dziecięco-młodzieżowym oraz w wiejskich filiach biblioteki
w Chmielnie, Kotliskach, Sobocie, Rakowicach Wielkich i Niwnicach.
Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego.
Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Lwówek Śląski PSE realizują projekty inwestycyjne budowy linii 400 kV Mikułowa-Czarna oraz linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice, które pozwolą wyprowadzić moc z Elektrowni Turów oraz poprawią warunki zasilania
w południowo-zachodniej Polsce.

Strona internetowa Partnera: raport.pse.pl

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim w 2019 roku otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 8 300,00 zł. Dzięki dotacji zostały zakupione nowości wydawnicze do bibliotek na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Zadanie zrealizowane jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.