Szanowny Czytelniku,

25 maja 2018r.  zaczęły  obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim w zakładce: RODO:  Klauzula Informacyjna o ochronie danych osobowych dotycząca ewidencji czytelników (lub pod linkiem). Dowiecie się z niej, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie macie związane z tym prawa. Nie musicie Państwo  przekazywać nam żadnych informacji ani żadnych danych osobowych.

Dziękujemy, że jesteście z nami,  życzymy udanych podróży czytelniczych.
Zespół Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim roku otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 12 500,00 zł. Dzięki dotacji zostały zakupione nowości wydawnicze do bibliotek na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Zadanie zrealizowane jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Ukazał się nowy numer Kuriera Lwóweckiego. Zapraszamy do lektury.

 

„Bogaci są Ci, którzy mają wspomnienia i Ci,
którzy pozostają we wspomnieniach.”

Dnia 13 listopada 2018 r. odszedł do wieczności wspaniały Człowiek, wielki erudyta i najwierniejszy przyjaciel Lwóweckiej Biblioteki Publicznej – Pan Andrzej Braun.
Panie Andrzeju, dlaczego Pan już nie przychodzi do naszej biblioteki, dlaczego nie otwiera Pan drzwi, dlaczego telefon milczy, dlaczego nie zamawia Pan kolejnych książek?
Tak często nas Pan odwiedzał, nie tylko po to, by wypożyczyć książki, lecz przede wszystkim porozmawiać z nami i pobyć w bibliotece. „Ach, ten zapach książek” – to Pana słowa.
Pana odwiedziny były przepełnione ciekawymi opowieściami. Dzięki nim pozwolił nam Pan odkrywać nowe kartki z historii, nie tylko swojego życia, wzbogacone uśmiechem i niewymuszonym humorem.
Tak było, dopóki Panu wystarczyło sił. Potem pozostały już tylko telefony i krótkie rozmowy, pytania, dziś pozostawione bez odpowiedzi.
Teraz wiemy, że już Pan nie przyjdzie. Nie będzie opowieści, żartów, dowcipów. Pewien etap życia człowieka dobiegł końca. Wspomnienie o Panu, Panie Andrzeju, trwać będzie zawsze.

Dziękujemy, że Pan z nami był. Do zobaczenia – koleżanki i koledzy
z Dyskusyjnego Klubu Książki „Chochlik”
i wdzięczni za przyjaźń lwóweccy bibliotekarze.

TAK POWSTAWAŁA NIEPODLEGŁA

W ramach świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości zapraszamy
w listopadzie do lwóweckiego ratusza na wystawę "Tak powstawała Niepodległa", poświęconą procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej. Wystawa powstała z inicjatywy Biura Programu „Niepodległa”, autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu „Niepodległa”), zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. UR.

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”, który objęty jest patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej.
Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się
w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.
Po raz czwarty organizowana jest edycja ogólnopolska Wielkiej Ligi Czytelników. III edycja odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. Wzięło w niej udział ponad 7000 uczniów, którzy wraz z rodzinami, nauczycielami
i bibliotekarzami tworzyli społeczność aktywnych czytelników sięgającą 20000 osób. W ramach III edycji przeczytano ponad 50000 książek. Ten sukces był możliwy tylko dzięki zaangażowaniu wielu instytucji oraz ludzi dobrej woli, dla których promocja czytelnictwa i wartości z nim związanych stanowi ważny motyw działań.
Projekt objęli już swoim patronatem: Minister Edukacji Narodowej i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Ponadto nasze przedsięwzięcie, po trzech latach starań, zostało docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało dofinansowanie na IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”.
Zachęcamy do realizacji projektu w Państwa Placówce. Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie na czyteltnictwo wśród uczniów i ich rodzin.
Regulamin konkursu, krótki przewodnik oraz formularz zgłoszeniowy przesyłam w załączniku. Więcej informacji można uzyskać na stronie wielka-liga.pl oraz facebook.com/wielkaliga.
Z nadzieją na Państwa zaangażowanie się w nasze przedsięwzięcie
i serdecznie do tego zachęcając, będziemy oczekiwać
na formularz zgłoszenia.

Z poważaniem,
Koordyntor Powiatowy
Michalina Horbanowicz

KONKURS NA KONCEPCJĘ NOWEJ BIBLIOTEKI ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 23.05.2018 r. ogłoszono konkurs na wykonanie „Koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim wraz z budową nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim”. Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej na wykonanie przedmiotowego zadania, a ponadto ukształtowanie atrakcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w otoczeniu nowej biblioteki z uwzględnieniem budynku dawnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim (OSIR). Gmina oczekiwała od uczestników konkursu, że zostanie przygotowana koncepcja, w ramach której powstanie budynek nowoczesny, a jednocześnie funkcjonalny, który będzie miejscem przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych od niemowlaka po seniora.

Do dnia 17.07.2018 r. do godz. 13:00 wpłynęły 2 prace konkursowe, które ocenione zostały przez powołany Sąd Konkursowy, wg poniższych kryteriów:
1)     atrakcyjność i jakość rozwiązań urbanistycznych, w tym relacje z otoczeniem;
2)     atrakcyjność i jakość rozwiązań architektonicznych, w tym przyjętych dyspozycji konstrukcyjno – budowlanych i materiałowych;
3)     atrakcyjność i jakość rozwiązań funkcjonalno – użytkowych;
4)     ekonomika rozwiązań projektowych oraz walory eksploatacyjne;
5)     oryginalność i spójność koncepcji.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy, po przeprowadzonej dyskusji, analizie i ocenie złożonych prac, wybrano, jako zwycięską pracę konkursową złożoną przez:

JUSTYNA BRANIEWSKA BIURO PROJEKTOWE z siedzibą we Wrocławiu
autor pracy: Justyna Braniewska

Uzasadnienie wyboru: Praca konkursowa spełniła wszystkie warunki i wymogi określone w Regulaminie konkursu oraz została najwyżej oceniona w kryteriach oceny prac konkursowych. Tym samym zdobyła I miejsce i przyznana została jej nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 zł oraz zamówienie do wykonania dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu negocjacji z autorem.

Ponadto Sąd Konkursowy postanowił przyznać II nagrodę pieniężną
w wysokości 3 000,00 zł pracy konkursowej złożonej przez:

 ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA z siedzibą we Wrocławiu
autor pracy: Marta Fiema