Szanowny Czytelniku,

25 maja 2018r.  zaczęły  obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim w zakładce: RODO:  Klauzula Informacyjna o ochronie danych osobowych dotycząca ewidencji czytelników (lub pod linkiem). Dowiecie się z niej, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie macie związane z tym prawa. Nie musicie Państwo  przekazywać nam żadnych informacji ani żadnych danych osobowych.

Dziękujemy, że jesteście z nami,  życzymy udanych podróży czytelniczych.
Zespół Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim

Uwaga, uwaga!!!!

Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych (Ratusz, I piętro) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. będą nieczynne z powodu inwentaryzacji księgozbioru. Za utrudnienia przepraszamy!

Ukazał się nowy numer Kuriera Lwóweckiego. Zapraszamy do lektury.

WYSTAWA „ZBRODNIA KATYŃSKA”

„(…) I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy

I woła o sprawiedliwość
I prawdę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.”

Marian Hemar, Katyń

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD (na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.), na wniosek Federacji Rodzin Katyńskich, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zapraszamy do lwóweckiego ratusza – w holu na pierwszym piętrze do końca maja będzie można oglądać wystawę „Zbrodnia Katyńska”, przygotowaną przez IPN.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim roku otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 12 500,00 zł. Dzięki dotacji zostały zakupione nowości wydawnicze do bibliotek na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Zadanie zrealizowane jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”, który objęty jest patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej.
Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się
w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.
Po raz czwarty organizowana jest edycja ogólnopolska Wielkiej Ligi Czytelników. III edycja odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. Wzięło w niej udział ponad 7000 uczniów, którzy wraz z rodzinami, nauczycielami
i bibliotekarzami tworzyli społeczność aktywnych czytelników sięgającą 20000 osób. W ramach III edycji przeczytano ponad 50000 książek. Ten sukces był możliwy tylko dzięki zaangażowaniu wielu instytucji oraz ludzi dobrej woli, dla których promocja czytelnictwa i wartości z nim związanych stanowi ważny motyw działań.
Projekt objęli już swoim patronatem: Minister Edukacji Narodowej i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Ponadto nasze przedsięwzięcie, po trzech latach starań, zostało docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało dofinansowanie na IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”.
Zachęcamy do realizacji projektu w Państwa Placówce. Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie na czyteltnictwo wśród uczniów i ich rodzin.
Regulamin konkursu, krótki przewodnik oraz formularz zgłoszeniowy przesyłam w załączniku. Więcej informacji można uzyskać na stronie wielka-liga.pl oraz facebook.com/wielkaliga.
Z nadzieją na Państwa zaangażowanie się w nasze przedsięwzięcie
i serdecznie do tego zachęcając, będziemy oczekiwać
na formularz zgłoszenia.

Z poważaniem,
Koordyntor Powiatowy
Michalina Horbanowicz

KONKURS NA KONCEPCJĘ NOWEJ BIBLIOTEKI ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 23.05.2018 r. ogłoszono konkurs na wykonanie „Koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim wraz z budową nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim”. Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej na wykonanie przedmiotowego zadania, a ponadto ukształtowanie atrakcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w otoczeniu nowej biblioteki z uwzględnieniem budynku dawnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim (OSIR). Gmina oczekiwała od uczestników konkursu, że zostanie przygotowana koncepcja, w ramach której powstanie budynek nowoczesny, a jednocześnie funkcjonalny, który będzie miejscem przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych od niemowlaka po seniora.

Do dnia 17.07.2018 r. do godz. 13:00 wpłynęły 2 prace konkursowe, które ocenione zostały przez powołany Sąd Konkursowy, wg poniższych kryteriów:
1)     atrakcyjność i jakość rozwiązań urbanistycznych, w tym relacje z otoczeniem;
2)     atrakcyjność i jakość rozwiązań architektonicznych, w tym przyjętych dyspozycji konstrukcyjno – budowlanych i materiałowych;
3)     atrakcyjność i jakość rozwiązań funkcjonalno – użytkowych;
4)     ekonomika rozwiązań projektowych oraz walory eksploatacyjne;
5)     oryginalność i spójność koncepcji.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy, po przeprowadzonej dyskusji, analizie i ocenie złożonych prac, wybrano, jako zwycięską pracę konkursową złożoną przez:

JUSTYNA BRANIEWSKA BIURO PROJEKTOWE z siedzibą we Wrocławiu
autor pracy: Justyna Braniewska

Uzasadnienie wyboru: Praca konkursowa spełniła wszystkie warunki i wymogi określone w Regulaminie konkursu oraz została najwyżej oceniona w kryteriach oceny prac konkursowych. Tym samym zdobyła I miejsce i przyznana została jej nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 zł oraz zamówienie do wykonania dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu negocjacji z autorem.

Ponadto Sąd Konkursowy postanowił przyznać II nagrodę pieniężną
w wysokości 3 000,00 zł pracy konkursowej złożonej przez:

 ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA z siedzibą we Wrocławiu
autor pracy: Marta Fiema